AANBEVELINGEN

Michel Engelsman | Heiloo

Ik heb met Bert vele jaren samengewerkt. Bert was mijn leidinggevende die mij volledig in mijn waarde heeft gelaten. Altijd op zoek naar een positieve insteek waardoor hij een veilig klimaat wist te creëren. In dit klimaat voelde je je echt onderdeel van een team. Samenwerking plezier en gelijkwaardigheid heb ik in grote mate ervaren. Hij gaf directe leiding maar nooit op een dwingende manier. Bert heeft regelmatig laten zien dat hij echte interesse heeft in mensen.

Ik heb veel van zijn coaching vaardigheden geleerd.

Zandstra

Bert is een gedreven mensen mens, durft aan te pakken waar anderen niet eens aan verbeterplannen beginnen, Bert gaat bezwaren van betrokkenen niet uit de weg, toont respect voor andersdenkenden en beschikt over een groot vermogen te overtuigen maar schroomt niet om daar waar niet iedereen te plezieren is de nodige of gewenste maatregelen te nemen. Kortom een pragmatische management stijl aangevuld met een gezond gevoel voor humor die weinigen meer bezitten maar dat borg staat voor een duurzaam resultaat. Excelleert in een omgeving waar veranderingen gewenst of gaande zijn, Bert maakt het verschil in een operationele omgeving waar de constante druk om te presteren zeer aanwezig is.

Wim Mulder | Amsterdam

k heb als bedrijfsarts met Bert Heeren samen gewerkt. Wat mij vooral opviel is zijn uitmuntend leiderschap. Hij heeft daarvoor de juiste eigenschappen: no nonsens, humor en vooral originaliteit en inventiviteit. Regelmatig deed hij mij versteld staan door met bijzondere, effectieve en originele oplossingen te komen voor problemen. Bert kan echt “uit de koker denken”.

Hij is een echte people manager, kan goed coachen en heeft oog voor zowel het individu, de groep als het bedrijf.

Marco Groot – Amsterdam

Bert Heeren is een van de meest efficiënte, doelgerichte managers die ik in mijn werk- en privéleven heb leren kennen. Als manager bij diverse bedrijven heeft hij vooral bewezen logistieke efficiëntie tot het maximum te kunnen optimaliseren zonder aan de mens/het individu voorbij te gaan. Dit is minstens zo goed terug te zien in zijn kendo-carriere waar hij bewezen heeft een oog voor talent te hebben en vele talenten heeft opgeleid tot de nationale en zelfs internationale kendo-top. Mijn bewondering is voor Bert als mens en hands-on change manager is groot.

Peter van Minderhout – Maastricht

Heb veel met Bert gewerkt en heb hem ervaren als een prettige vent, waarop je kunt rekenen en kunt bouwen.
Hij koppelt absolute integriteit aan een absolute ambitie om te leveren wat je met elkaar afspreekt en hij is -bovendien- ook nog een leuke collega, die geïnteresseerd is en die zich graag verdiept in ” the issues at stake”.

Dirk Jan van der Meij – Amsterdam

Bert en ik zijn collega’s geweest, we hebben intensief samengewerkt bij Post NL. Ik heb Bert leren kennen als een zeer betrokken manager. Hij is erg goed in het motiveren van zijn mensen, met een duidelijke focus op een exceptioneel resultaat. We hebben samen een groot veranderingstraject aangepakt, wat erg succesvol is verlopen. Ik kan Bert als operationeel manager bijzonder aanbevelen.

Hans Houtman

Bert Heeren is een harde werker die denkt aan de mens in een organisatie en zijn best doet het mensen in de organisatie naar de zin te maken. Bert denkt ook aan de organisatie die moet functioneren en weet dat de mensen ook iets voor de organisatie moeten doen. Hij kan dat brengen met flair en humor. Het is een genot om met Bert samen te werken.

Ruud Wiering – Hoofddorp – GreenApples

Ik heb Bert leren kennen als een no-nonsense manager, met maar één doel: ‘samen de klus klaren’!

Bert zorgt voor efficiency en effectiviteit van handelen, wat automatisch zal leiden tot voldoening in het werk voor alle medewerkers!

Onno van der Hart – Amstelveen

Ik ken Bert al jaren als sensei (leraar) kendo en heb daarnaast veel met hem van gedachten gewisseld over leiderschap, management, teamwork en functioneren van organisaties. Ik heb hem leren kennen als iemand die werkelijk een verschil ten goede kan maken in een groep—of dat nu een bedrijf is of een afdeling daarvan of een groep kendo-beoefenaars. Hij heeft een zeldzaam vermogen om zoveel het geheel van de groep of organisatie te overzien als oog te hebben voor de individuele leden of werknemers en te implementeren wat op de diverse niveaus nodig is voor optimaal produceren en welzijn. Hij weet leidinggevenden zodanig te begeleiden dat zij, mede door het zich eigen maken van nieuwe inzichten, op een hoger niveau gaan functioneren inclusief het beter in staat zijn hun mensen te motiveren. Bert kan problemen analyseren en oplossen als geen ander en daarvan vormen zijn gevoel voor humor en bevorderen van veiligheid essentiële onderdelen.

Onno van der Hart, psycholoog/psychotherapeut, Amstelveen

Ria Jochems

Ik ken Bert Heeren als iemand die met zijn aanstekelijk enthousiasme en humor de mensen om zich heen stimuleert en motiveert. Hij heeft altijd oog voor de mensen met wie hij werkt en verliest daarbij de belangen van de organisatie niet uit het oog. Een harde werker op wie je kunt rekenen en die met originele oplossingen voor problemen komt.