COACHEN

Voor Wie

Management coaching is bestemd voor managers, teamleiders en afdelingshoofden of wanneer je een organisatie, een eigen bedrijf of een businessunit leidt.

Management coaching

Voorbeelden van onderwerpen die in een management coach traject aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe kan ik een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen?
 • Hoe krijg ik grip op veranderende situaties; een reorganisatie of fusie?
 • Het motiveren van medewerkers / teamleden;
 • Het zicht krijgen op en het ontwikkelen van mijn competenties op het gebied van leidinggeven;
 • Adequaat voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
 • Het constructief optreden in conflictsituaties;
 • Het omgaan met stressvolle situaties?
 • Het overbrengen van mijn ideeën op mijn medewerkers;

De coach

Heeren Consultancy heeft expertise ontwikkeld in vraagstukken op het gebied van:

 • Knelpunten analyse in afdelingen en teams
 • Het begeleiden van verander- en efficiencytrajecten
 • Coaching van individuele personen, managers en hun medewerkers
 • Optimalisatie van communicatie
 • Opmaken en implementeren van protocollen en werkprocessen (handboeken)
 • Teamwork en teameffectiviteit
 • Project Management
 • Verzuim management
 • Medewerkersmotivatie
 • Demotiebeleid

Heeren Consultancy is ruim 30 jaar actief in diverse (interim) management functies in profit organisaties. Inmiddels zijn vele organisaties, teams en individuele personen op succesvolle wijze begeleid bij het (re)organiseren en optimaliseren van de bedrijfsvoering.