INTERIM

Managers en medewerkers staan vaak onder druk. Teams moeten nauw samen kunnen werken waarbij de kennis en vaardigheden van de teamleden het team maken tot wat het is. Maar past het profiel van het team nog wel bij de taak waar het team voor staat? Zijn de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden efficiënt ingericht? Welke drijfveren ontbreken er in het team?

Om in deze tijd als onderneming of afdeling overeind te blijven is het van belang om teamwork te creëren binnen een organisatie tussen verschillende disciplines en/of vakgebieden. Gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden zodat je je gezamenlijk de gestelde doelen en resultaten kunt bereiken. Laat uw team beter samenwerken en optimaal functioneren.

Bert begeleidt organisaties, teams en personen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering door het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het rendement. Knelpunten worden inzichtelijk gemaakt door middel van een QuickScan. Vervolgens wordt een plan van aanpak ontwikkeld, gepresenteerd en in onderling overleg geïmplementeerd.

Het eindresultaat is een commercieel, duurzaam en maatschappelijk verantwoorde organisatie met een prettige werksfeer!