OPERATIONEEL

Maatwerk

Voor Heeren Consultancy is elk project uniek. Wij leveren maatwerk en pakken zaken met een gezond verstand en een positieve instelling aan. Wij werken pragmatisch, doortastend en gemotiveerd met onze opdrachtgever en betrokken medewerkers samen.

Zichtbaar effect

Heeren Consultancy vindt het belangrijk dat aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk een significante impact hebben op verbetering. Wij zorgen voor meetbare resultaten en analyseren of gerealiseerde verbeteringen, werkwijzen en/of inzet van middelen opwegen tegen gemaakte investeringen.

Snel & accuraat

Heeren Consultancy is geen bedrijf dat langdradige rapporten voorlegt. Integendeel; wij zorgen voor een compact overzicht van informatie dat de klant in staat stelt situaties snel in te schatten en besluiten te nemen.

Verankering

Eén van onze speerpunten is de borging van interventies. Na afronding van elke opdracht blijven wij graag betrokken om er zeker van te zijn dat een interventie de gewenste effecten oplevert. Natuurlijk blijft Heeren Consultancy na de invoering van een project bereikbaar om gericht advies te geven.