Project omschrijving

manager Post NL

Januari 1979 – augustus 2008 Hoofddorp

Verantwoordelijk voor het afhandelen van het postverkeerproces ‘bezorging’, ‘sortering’ en ‘collectie’ en de daarmee samenhangende administratieve processen.

E.e.a. conform overeengekomen afspraken/doelstellingen en binnen EFQM-standaards, commerciële en financiële kaders.

Mijn hoofdactiviteiten waren: exploiteren van de distributiefunctie, organiseren van een optimale procesorganisatie, realiseren van een hoog kwaliteitsniveau, signaleren van commerciële mogelijkheden, budgetteren binnen de contractcyclus, leidinggeven overeenkomstig het personeelsbeleid.