Project omschrijving

Kwartiermaker Start Foundation

Mei 2018 – juni 2019

In de rol met functienaam Kwartiermaker mijn droom in een projectplan uitgeschreven. Het betreft hier een gecombineerde woon-werkvoorziening voor ex-justitiabelen om hen succesvol te laten integreren in de samenleving. Deelnemers krijgen binnen dit traject integrale ondersteuning aangeboden op de leefdomeinen Werk/inkomen, Huisvesting, Zorg/gezondheid, Sociale contacten en Schuldhulpverlening. Trots op het feit dat Start Foundation dit innovatieve concept omarmt en maatschappelijk kan en wil ontwikkelen.

Onder andere heb ik een grote bijdrage geleverd aan het enthousiasmeren van stakeholders en netwerkpartners zoals gemeente(s), overheid, Gevangeniswezen, ondernemers en werkgevers om hen te werven, boeien en binden.