Project omschrijving

Directeur/eigenaar

WeShoring Holding B.V. – Nieuwerkerk aan den IJssel

april 2016 tot maart 2018

WeShoring Missie

Maatschappelijke impact maken, daar draait het om bij WeShoring. Dat doen we door middel van een commercieel concept en met een groot maatschappelijk hart. Samen met onze klanten en partners maken wij het verschil door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede en juiste kans te geven om zich verder te ontwikkelen. We leiden ze in onze bedrijven op tot professionals die weer in staat zijn een zelfstandig inkomen te generen en niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Dat kan door pragmatisch te helpen een eigen bedrijf te beginnen of in een productieomgeving, inclusief ondersteunende taken zoals administratie en leidinggeven, de ervaring weer op te doen die ze helpt bij het vinden van een baan. Het doel: al het onbenutte talent dat nu thuis op de bank en/of in detentie zijn een volgende kans geven. We moeten ons menselijk kapitaal in Nederland koesteren – geen talent mag onbenut blijven!

In deze periode heeft Bert veel ervaring opgedaan in het (succesvol) werken met (ex)gedetineerden, werkgestraften, statushouders, mensen met een langdurige uitkering.

Bert heeft in 2017 ruim 100 gedetineerden tijdens hun fasering begeleid, opgeleid en getraind naar een zelfstandig inkomen en hiermee met 45 ex-gedetineerden een succesvolle re-integratie naar de maatschappij en geen afhankelijkheid van een uitkering of recidive.

Stakeholders waren: Justitie en Veiligheid, In-Made & Ex-Made, Gemeentelijke Instanties, Provincie, Overheid, Reclassering, Exodus en diverse maatschappelijk organisaties.